VÄLKOMMEN
MED
DIN
ANSÖKAN!

Och med dina frågor!
 

BOKA TID FÖR ANSÖKNINGSINTERVJU

Ansökan sker i form av en personlig intervju, då vi vill träffa alla som söker rum hos oss. Om ett möte är praktiskt svårt att ordna kan intervjun ske genom ett videosamtal. Ta kontakt med föreståndare R.Erik Svalfors för att bestämma tid för en intervju, eller om du har andra frågor kring ansökan.


VIKTIGT ATT VETA VID ANSÖKAN:
- Ansökan som gäller VÅRTERMIN görs med fördel senast 15 november, för HÖSTTERMIN senast 15 april. Då kommer man med i den första köomgången. Ansökningar som kommer senare hamnar sist i kön vid ansökningsdagen, oavsett eventuella förtursmeriter.
- En ansökan om STUDENTRUM förfaller efter en termin. Om man vill stå kvar i kön måste man förnya sin ansökan, i mitten av november inför vårtermin, respektive mitten av april inför hösttermin.
- Vid tillsättning av lediga LÄGENHETER har sökande som redan bor hos oss i enkelrum normalt förtur.