VÄLKOMMEN
MED
DIN
ANSÖKAN!

Och med dina frågor!
 

BOKA TID FÖR ANSÖKNINGSINTERVJU

Ansökan lämnas i samband med en personlig intervju, då vi vill träffa alla som söker rum hos oss. Om detta är praktiskt svårt kan du skicka din ansökan, men ta då också kontakt med föreståndare R.Erik Svalfors per telefon för ett samtal.

OBS! Ansökan som endast skickas in, utan att kompletteras med en personlig kontakt, lämnas alltså utan åtgärd.

Här kan Ni ladda hem studentrumsblankett
Här kan Ni ladda hem lägenhetsblankett

Frågor om ansökan kan också ställas till föreståndare R.Erik Svalfors via mail till r.erik@waldenstromska.se, eller via telefon 018-53 34 43.

VIKTIGT ATT VETA VID ANSÖKAN:
- Ansökan som gäller VÅRTERMIN lämnas med fördel senast 15 november, för HÖSTTERMIN senast 15 april. Då kommer man med i den första köomgången. Ansökningar som kommer senare hamnar sist i kön vid ansökningsdagen, oavsett eventuella förtursmeriter.
- En ansökan om STUDENTRUM förfaller efter en termin. Om man vill stå kvar i kön måste man förnya sin ansökan, i mitten av november inför vårtermin, respektive mitten av april inför hösttermin.
- Vid tillsättning av lediga LÄGENHETER har sökande som redan bor hos oss i enkelrum normalt förtur.